Nieuwe media

Media zijn de overbrengers van informatie. Vroeger waren er met name de gedrukte media zoals kranten, deze behoren inmiddels tot de categorie traditionele media, ook traditionele televisie, film en pers vallen onder de noemer traditionele of oude media. Tot de nieuwe media rekenen we vandaag de dag vrijwel alle digitale communicatiemiddelen. Denk hierbij aan het internet, de mobiele telefoon, videogames, digitale film en virtual reality. Nieuwe media zorgen ervoor dat iedereen eenvoudig en snel een (groot) publiek kan bereiken, maar ook dat het publiek betrokken raakt bij een onderwerp door de interactieve mogelijkheden. Producenten van (nieuwe) media gaan steeds vaker in dialoog met de consument in plaats van het houden van monologen.

new mediaVan massa naar niche
Hoewel de nieuwe media het bereiken van een groot publiek eenvoudig maakt, is er juist ook de mogelijkheid om een niche te bereiken. Waar vroeger met een reclamespot op televisie een heel groot publiek bereikt moest worden, kunnen via internet verschillende spotjes op verschillende websites specifieke doelgroepen bereiken.

Veranderende rol consument
Met name het internet heeft een grote verandering in gang gezet. Niet alleen de globalisering is een gevolg, maar ook de rol van de consument is enorm veranderd. Waar traditionele media tot dan toe de macht in handen hadden als het gaat om informatie overbrengen op een groot publiek, hebben consumenten die macht ook steeds meer. Iedereen, heeft met dank aan internet en sociale media, een podium om zijn of haar publiek te bereiken.

User Generated Content
Technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de machtverhoudingen vervagen. Dit heeft het hele medialandschap veranderd. Tegenwoordig is iedereen journalist omdat een gebeurtenis, zoals de aanslag tijdens de marathon van Boston, door alle ooggetuigen met smartphone rechtstreeks op YouTube geplaatst kan worden. Dit wordt ook wel User Generated Content genoemd. Merken en bedrijven hebben niet meer het alleenrecht om bepaalde informatie te delen. Consumenten delen via sociale media, blogs en ratingsites bijvoorbeeld steeds vaker hun mening over een product met de hele wereld.

Bijna alles wat voorheen op print te verkrijgen was, is nu ook online te vinden.  Denk aan nieuwsberichten die in de krant verschijnen. Deze staan de avond daarvoor al op verschillende blogs en nieuwssites online. De verschuiving vraagt van (traditionele) mediaproducenten om hun focus te verplaatsen naar online en digitale middelen.