Outernet: gratis internet, ook in censuurlanden

Gratis internet voor iedereen en een einde aan censuur. Het is dichterbij dan we denken. Outernet is een Amerikaans project dat door dit wil realiseren door middel van 150 satellieten. Deze satellieten moeten een soort net vormen rondom de aarde. Deze worden voorzien van data, die iedereen overal kan downloaden. Het project zou een einde kunnen maken aan censuur in landen als China en Noord-Korea, schrijft De Volkskrant.

De satellieten zijn ongeveer zo groot als een melkpak en zullen volgens schema in juni 2015 worden gelanceerd. Vanaf de aarde worden ze voorzien van data die vervolgens door gebruikers gedownload kan worden. Minder snel en veelzijdig dan normaal internet, maar het zorgt er wel voor dat mensen niet afhankelijk zijn van wat er via grondstations op de satellieten wordt gezet. Vooral mensen in censuurlanden en gebieden met weinig internetbereik zijn hiermee geholpen, denken de bedenkers van Outernet. Het downloaden door burgers kan dan niet meer worden geblokkeerd door censuurbeluste regimes.

Oplossing

Volgens Outernet zorgt het idee voor de oplossing van meerdere problemen. Zo hebben mensen geen hoge maandelijkse kosten meer voor internetabonnementen, zijn afgelegen gebieden niet meer afhankelijk van telefoonmasten en internetkabels en kunnen in censuurlanden de mensen beschikken over geblokkeerde informatie.

Tags: ,