Veel interesse in subsidie voor open en online onderwijs

Een totaal aantal van 31 Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben zich ingeschreven voor een nieuwe vierjarige subsidieregeling voor open en online onderwijs. De onderwijsinstellingen schreven 45 projecten in, samen goed voor een totaalbedrag van 3,25 miljoen euro.

wat is mooc

Beter onderwijs

Het doel van de subsidie is om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland te verhogen en onderwijsinstellingen de gelegenheid geven om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs zoals MOOC (Massive Open Online Courses) en SPOC (Small Private Online Courses). Projecten die zijn ingediend konden zich zowel op studenten als docenten richten, zo zijn er bijvoorbeeld ook voorstellen ingediend waarmee docenten bepaalde certificaten konden behalen.

De toewijzingsprocedure

De Wetenschappelijk Technische Raad van SURF zal alle projecten die zijn ingediend beoordelen en een voorselectie maken van de beste 20 projecten. De indieners van deze projecten krijgen de gelegenheid de projecten persoonlijk toe te lichten en uiteindelijk zullen de beste projecten subsidie krijgen toegewezen. Er is in totaal 800.000 euro subsidie beschikbaar en elke onderwijsinstelling die een subsidie krijgt moet zelf ook minimaal de helft van het subsidiebedrag uit eigen middelen investeren in het project.

Tags: , , ,